Społeczna odpowiedzialność biznesu w JSW

Dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej społeczna odpowiedzialność biznesu to nie puste słowa, ale realne działania wspierające rozwój sportu, a co za tym idzie, bogata oferta dla młodych, którzy chcą się tej dyscyplinie oddać. Z Jakubem Popiwczakiem, siatkarzem z Jastrzębskiego Węgla, rozmawia Józef Wycisk.