Współpraca UE i JSW. Podpisano umowę.

fot. Kamil Jasek/Radio Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach współpracował będzie z Jastrzębską Spółką Węglową. 

Podpisana została umowa w tej sprawie. Pracownicy JSW wspierać będą rozwój praktycznych umiejętności studentów oraz pomagać w analizie danych badawczych udostępnianych do prac naukowych. Jak mówi Robert Ostrowski, zastępca prezesa JSW do spraw ekonomicznych, firma wyznaczy osoby, które będą pełnić funkcje mentorów. 


Jak mówi rektor uczelni, profesor Celina Olszak, na współpracy skorzystają zarówno studenci, jak i Jastrzębska Spółka Węglowa. 


To nie pierwsza umowa o współpracy zawarta między uniwersytetem a JSW. Spółka już wcześniej prowadziła mentoring w filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku. 

Autor: Kamil Jasek /rs/