Częstochowski Uniwersytet im. Jana Długosza zacznie kształcić studentów na Kierunku Lekarskim

fot. G. Mach/Radio Katowice

Jeżeli nie wydarzy się nic niespodziewanego to od nowego roku akademickiego częstochowski Uniwersytet im. Jana Długosza zacznie kształcić studentów na Kierunku Lekarskim. 

Prace nad odpowiednim wnioskiem trwają już od czterech lat, liczy on ponad 3 tysiące stron, ale jak zapewnia Szymon Giżyński wiceminister kultury, wspierający od początku starania Uczelni został on pozytywnie przyjęty w odpowiednich ministerstwach. 


Nie tylko w Polsce brakuje lekarzy, wykształcenie specjalisty trwa kilkanaście lat, ale nie znaczy to, że kształcić lekarzy mamy na wszystkich uczelniach. Wymagania są wysokie, ale częstochowski Uniwersytet je spełnia, twierdzi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. 


Uczelnia ma kształcić rocznie 60 studentów w systemie stacjonarnym i 30 w systemie niestacjonarnym. Wszyscy muszą mieć zapewnione miejsca do zajęć klinicznych w częstochowskich szpitalach. To jeden z warunków zaakceptowania wniosku.

Autor: G. Mach


Wiadomości regionalne