Upalne letnie wieczory są w tym roku jakoś wyjątkowo męczące, ale nie dla harcerskiej młodzieży, którą dziś odwiedzimy

Upalne letnie wieczory są w tym roku jakoś wyjątkowo męczące, ale nie dla harcerskiej młodzieży, którą dziś odwiedzimy. Wysypisko zawitało też do lawendowego ogrodu w Katowicach , zebraliśmy również garść informacji związanych z węglem, energią elektryczną i wydarzeniami ekologicznymi w naszym regionie. Powiemy także o spojrzeniu ekologów na telefony komórkowe.Co tydzień, w każdy czwartek spotykamy się na naszym ekologicznym radiowym Wysypisku dźwięków, informacji i porad dotyczących życia w zgodzie z naturą, przyrodą, czystym powietrzem i ochroną środowiska. Nasze ekologicznie zakręcone dziennikarki: Katarzyna Głuch i Iwona Kwaśny razem z ekspertami z różnych dziedzin pokażą, a raczej pozwolą usłyszeć, jak sprawić, by nasze otoczenie było coraz czystsze, ładniejsze, bez niepotrzebnej chemii. Jak zapewniają – nie będą truć. 

Na Facebooku pojawią się zdjęcia prezentujące niektóre z omawianych tematów. Jesteśmy też na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.


wfosigw_400

Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.Wysypisko