Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe "Trzej Towarzysze"

Czasami najważniejsze jest, aby mieć u swojego boku towarzysza. Droga życiowa, a zwłaszcza jej duchowa strona, jest pełna wyzwań i nieraz potrzeba kogoś, kto pomoże zweryfikować jej kierunek. Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe "Trzej Towarzysze" pomaga młodym ludziom odnaleźć swoje miejsce w Kościele i świecie. FCMP oferuje młodzieży wiele wydarzeń, które pomagają odpowiedzieć na Boże powołanie i umacniać relację z Panem. Franciszkanie oraz młodzież z "Trzech Towarzyszy" podczas wakacji wcale nie próżnują! Brat Kryspin, Teresa oraz Szymon w najnowszym Rabanie opowiadają o ciekawych inicjatywach i dają świadectwo wiary. Z bohaterami rozmawia Sara Solorz.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl

Ślady - magazyn religijny