Rtęć w Kanale Gliwickim

Wyniki badań wody z Kanału Gliwickiego i połączonego z nim Kanału Kędzierzyńskiego odbiegają od norm. 

W próbkach stwierdzono m.in. podwyższoną zawartość rtęci. Jak twierdzi Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska, to zjawisko typowe dla terenów przemysłowych, spowodowane osadzaniem się metali ciężkich na dnie. W tych samych próbkach stwierdzono także wysokie zasolenie, przekraczające 5-6-krotnie dotychczasowe wskaźniki. 

W wodzie pobranej z Kłodnicy oraz kanału gliwickiego przekroczone zostały także normy dotyczące natlenienia. W większości z 30 stałych punktów poboru próbek na całym polskim odcinku Odry, stan natlenienia jest dopuszczalny. 

Autor: Kamil Jasek /rs/


Wiadomości regionalne