Nowy właściciel walcowni cynku – fotogaleria

fot. Aleksandra Gruszczyńska

Hala katowickiej walcowni cynku w dzielnicy Szopienice ma nowego właściciela. Nabywcą został Piotr Gerber, prywatny inwestor z Wrocławia.

Według planów, w starej walcowni powstanie Muzeum Hutnictwa Cynku. Staranie o powołanie do życia takiej instytucji rozpoczęły się już jedenaście lat temu, po zamknięciu obiektu. Jak mówi Adrian Juraszczyk, prezes Stowarzyszenia na rzecz powstania Muzeum Hutnictwa Cynku, nowy właściciel zadeklarował już chęć współpracy z członkami stowarzyszenia przy powstawaniu obiektu.


 

Jak podkreśla Marcin Krupa, wiceprezydent Katowic, miasto będzie wspierać działania prywatnego inwestora.


 

Poprzednim właścicielem budynku walcowni cynku była upadła huta Metali Nieżelaznych Szopienice. W 2010 roku hala walcowni została wpisana na listę zabytków przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do rejestru wpisana została także, znajdująca się w hali, jedyna w Polsce oryginalna linia technologiczna walcarek do walcowania blach cynkowych.