Kodeks dobrej praktyki rybackiej

fot. Piotr Pagieła

Dziś w audycji o kodeksie dobrej praktyki rybackiej. Kodeks jest dokumentem określającym zespół najważniejszych zasad, których przestrzeganie gwarantuje zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych przez obiekty, w których prowadzony jest chów i hodowla ryb. Produkcja ryb zgodna z kodeksem zapewni właściwe jej miejsce i rangę wśród innych gałęzi sektora produkcji żywności, rybom zaś umożliwi wzrost w warunkach jak najmniej ingerujących w ich przystosowania naturalne. Przewodnikiem po kodeksie jest doktor Henryk Białowąs z Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu.To audycja o rybach, ale nie tylko. Będzie także o ciekawych miejscach na południu naszego województwa, które warto odwiedzić, nie zabraknie zaproszeń na ważne, z punktu widzenia lokalnych społeczności wydarzenia, czasami pojawią się także przepisy na pyszne dania z ryb.

Krótko mówiąc... Ryby mają głos.

Ryby mają głos