Nagrody Państwowej Inspekcji Pracy wręczone

Państwowa Inspekcja Pracy uhonorowała dziennikarzy zajmujących się problematyką prawa pracy.

— Nagradzamy za trudną i niewdzięczną działalność dziennikarską — powiedziała szefowa Inspekcji, minister Iwona Hickiewicz — to zazwyczaj wypadki i tragiczne zdarzenia trafiają na pierwsze strony gazet, a nie informacja o prawach pracowniczych.


Wśród dziennikarzy nagrodzonych statuetką Salus Publica znalazł się nasz radiowy kolega, redaktor Józef Wycisk, autor audycji Masz prawo. Jak podkreśla minister Iwona Hickiewicz, jest to już kolejna nagroda dla naszego radia.


Radio Katowice otrzymało statuetkę Salus Publica po raz trzeci.


Podobne artykuły