Nagrody im. Stanisława Ligonia

fot. Ryszard Stotko

Uroczystość wręczenia nagród im. Stanisława Ligonia jest dziś głównym tematem spotkania w Ligoniowym radiu. Rektor Uniwersytetu Opolskiego, profesor Stanisław Nicieja, komisarz Elżbieta Bieńkowska oraz trener Antoni Piechniczek, tegoroczni laureaci nagrody imienia Stanisława Ligonia należą do grona wybitnych osobistości życia społecznego, kulturalnego, artystycznego i politycznego Górnego Śląska. Na tych obszarach działał również patron katowickiej rozgłośni, o tym właśnie rozmawiamy z laureatami oraz przypominamy fragmenty uroczystości, która odbywała się w Studiu Koncertowym Radia Katowice.Podobne artykuły