Serwis 95lat Radio Katowice

Teraz na antenie:

 

Polskie Radio Katowice 1927-2012

 border=0 class=
Po przyjęciu przez Sejm 3 czerwca 1924 roku ustawy radiowej Ministerstwo Przemysłu i Handlu ogłosiło konkurs na prawo do budowy i eksploatacji na terenie całej Polski urządzeń radiofonicznych. Po burzliwych dyskusjach konkurs rozstrzygnięto ponad rok później. 18 sierpnia 1925 roku, minister Czesław Klarner podpisał dokument przyznający koncesję na 10 lat Spółce Polskie Radio. Fakt ten zobowiązywał Polskie Radio do zbudowania i utrzymywania odpowiedniej liczby stacji nadawczych, stworzenia stałego programu radiowego i oddawania Skarbowi Państwa opłaty koncesyjnej w wysokości 20% wpływów z abonamentu, w zamian za wyłączne prawo do pobierana opłat radiofonicznych. Polskie Radio nie posiadało jeszcze wtedy swoich urządzeń nadawczych konieczne więc było porozumienie z Polskim Towarzystwem Radiotechnicznym w sprawie wykorzystywania ich stacji nadawczej. Stacja PTR została uruchomiona jesienią 1924 roku, ale pierwszą oficjalną audycję nadano z jej wykorzystaniem dopiero 1 lutego 1925 roku. Data ta uznawana jest za początek radiofonii publicznej w Polsce. Po podpisaniu stosownych umów pomiędzy PTR i Polskim Radiem, 29 listopada 1925 roku rozpoczęła pracę Próbna Stacja Radiofoniczna Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego a niespełna pięć miesięcy później, 18 kwietnia 1926 roku Polskie Radio otworzyło pierwszą swoją Rozgłośnię w Warszawie i rozpoczęło regularne nadawanie programów.

Plik do pobrania

str 4-19
str 60-77
str 250-267


Powrót do wydawnictw