Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Jak reagować w sytuacjach zagrożenia, jak się skutecznie komunikować, by akcja ratunkowa była sprawnie przeprowadzona, a także jak zminimalizować skutki sytuacji kryzysowych?

O tym wszystkim dyskutują uczestnicy konferencji naukowej, która odbywa się na Uniwersytecie Śląskim pod hasłem "Komunikacja w sytuacjach kryzysowych".

Jak mówi profesor Jadwiga Stawnicka z Uniwersytetu Śląskiego, współorganizatorka konferencji, skuteczna komunikacja jest gwarancją powodzenia akcji ratunkowych. Nie obejmuje ona jedynie komunikacji między służbami, które prowadzą akcję.


Konferencja odbywa się już po raz czwarty, a jej celem jest wymiana doświadczeń między naukowcami i praktykami zajmującymi się problematyką reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Autor: Joanna Opas