Powstanie park kulturowy

W Rybniku ma powstać park kulturowy, który obejmie ponad 120 hektarów śródmieścia. Władze miasta mają zamiar w ten sposób uporządkować i poprawić atrakcyjność tej przestrzeni.

Tworzenie parków kulturowych jest jedną z kilku form ochrony zabytków w Polsce. Część obszaru proponowanego parku kulturowego jest objęta ochroną konserwatorską w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także wpisana do rejestru zabytków. Na jego obszarze znajduje się wiele zabytkowych i wartościowych kulturowo obiektów. Park kulturowy powstanie dzięki uchwale podjętej na sesji Rady Miasta Rybnika, która będzie zakładała ochronę krajobrazu kulturowego parku oraz uporządkowanie, zachowanie i właściwe kształtowanie krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru najstarszej części miasta. Przepisy te określą między innymi, jakie będą mogły być w tym obszarze elewacje, reklamy, zasady prowadzenia działalności czy porządkowania terenu. Rybnik będzie wzorował się między innymi na parkach kulturowych we Wrocławiu i Krakowie, gdzie tą formą ochrony zostały objęte tereny starówek.

Autor: Monika Krasińska


Wiadomości regionalne