Wzór wybierania dobra

Prymas Tysiąclecia jawi się jako wzór wybierania dobra. "Na trudne czasy Pan Bóg zawsze posyła wielkich ludzi. I na te czasy walki komunistów z Kościołem był kard. Wyszyński. Dzisiaj każdy ma wolny wybór między dobrem i złem, kiedyś każdy był przymuszony, by wybierać zło", powiedział senator Czesław Ryszka, laureat Nagrody Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego za rok 2015.

Ponadto o przygotowaniach do ŚDM w archidiecezji Katowickiej z koordynatorem i diecezjalnym duszpasterzem młodzieży ks. Marcinem Wierzbickim."Droga" to ekumeniczny magazyn religijny prezentujący nie tylko fakty z życia Kościoła, ale także informacje, które zainteresują wszystkich wierzących.

Droga