Rekordowa liczba zgłoszeń w konkursie plastycznym KRUS

KRUS w Częstochowie otrzymał rekordową liczbę zgłoszeń w konkursie plastycznym dla dzieci.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego otrzymała blisko tysiąc prac ze stu wiejskich szkół województwa śląskiego, które promują bezpieczne zachowania dzieci w gospodarstwie rolnym.


Piotr Dobosz, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, podkreśla, że komisja konkursowa będzie miała trudne zadanie, by wyłonić najlepsze rysunki do ogólnopolskiego finału.
Wręczenie nagród finalistom z województwa śląskiego odbędzie się 10 czerwca w Częstochowie. Najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową w Warszawie. Patronat nad konkursem w skali kraju sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w skali województwa – Marszałek Województwa Śląskiego.

Autor: Zdzisław Makles /pg/