Śląski Okrągły Stół Edukacyjny. Dyskusja o systemie oświaty.

fot. Łukasz Kałuża

W Katowicach odbył się Okrągły Stół Edukacyjny. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób – w tym nauczyciele, związkowcy, samorządowcy czy rodzice i uczniowie.  

Debata jest kontynuacją dotychczasowych rozmów, które odbywały się od kwietnia do czerwca w Warszawie. Bezpieczeństwo w szkołach, pensje nauczycieli czy zaangażowanie rodziców, takie tematy pojawiają się podczas okrągłego stołu edukacyjnego. 

Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski mówi, że zagadnień do omówienia jest wiele.


Wojewoda śląski, Jarosław Wieczorek liczy na owocną dyskusję.


Śląska kurator oświaty, Urszula Bauer dodała, że wprowadzenie kolejnych etapów reformy edukacji odbyło się w regionie w formie dialogu.


— Na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie z Katowic mogą być spokojni — zapewnia prezydent Katowic, Marcin Krupa.


— Podobnie sytuacja wygląda w naszym mieście — mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.


Z końcem roku szkolnego 2018/2019 naukę w szkołach zakończyli zarówno uczniowie VIII klas szkół podstawowych, jak i III klas gimnazjów. Oznacza to, że szkoły średnie muszą przyjąć tzw. "podwójny rocznik". W sumie to ponad 80 tys. uczniów w województwie śląskim.

Uczennica Izabela Kwus mówiła o strajku nauczycieli.


Nauczycielka Elżbieta Kogowska-Piasecka mówiła o dodatkowych zadaniach, które spadły na nauczycieli w szkołach integracyjnych.


Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski mówił z kolei, że część nauczycieli może zarabiać więcej.


Jak mówi minister edukacji narodowej, Dariusz Piontkowski , dyskusja pomaga w wypracowaniu lepszych rozwiązań. 


Jak mówi Andrzej Romańczuk-Fiedorowicz ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, dyskusja była bardzo merytoryczna. Jednym z poruszanych tematów był m.in. problem wyposażenia szkół. 


Śląski Okrągły Stół Edukacyjny, to realizacja postulatu, który wybrzmiał przy Ogólnopolskim Okrągłym Stole Edukacyjnym z inicjatywy prezesa rady ministrów Mateusza Morawieckiego. Podobne spotkania odbywają się w całej Polsce.

Autorzy: Łukasz Szwej, Łukasz Kałuża /pg/rs/


Wiadomości regionalne