Arcybiskup Skworc: rodzice dzieci w wieku szkolnym muszą być czujni

Metropolita górnośląski Wiktor Skworc nawołuje do rodziców dzieci w wieku szkolnym o czujność.

W odczytywanym w kościołach liście pasterskim pisze między innymi o tym, by zwracać uwagę na to, w jakich zajęciach uczestniczą dzieci.

Jak pisze: "Narażaniem godności dziecka mogą stać się planowane i finansowane przez niektóre samorządy zajęcia dotyczące edukacji seksualnej i tak zwanej edukacji antydyskryminacyjnej. Mogą one prowadzić nie tylko do deprawacji młodego pokolenia i poddania w wątpliwość ich tożsamości, ale również naruszają chrześcijański model wychowania".

Jak zaznacza Skworc, dziecko nie może być przymuszone do uczestniczenia w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

Metropolita ogłosił również, że dziś w archidiecezji katowickiej wchodzą w życie "Zasady ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed jakąkolwiek formą wykorzystywania".


Autor: Kamil Jasek /pg/Wiadomości regionalne