Sztuczna inteligencja

fot. Dariusz Schmidt/Radio Katowice

Ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ, dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych w Wydziale Teologicznym UŚ, teolog dogmatyk, mówi o duchowości chrześcijańskiej w czasach internetu, moralności i sztucznej inteligencji oraz o uprawianiu teologii w wirtualnym świecie. Pretekstem do rozmowy jest zaplanowana na luty konferencja Papieskiej Akademii Życia w Watykanie na temat etycznego postępowania w kwestii sztucznej inteligencji.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl