Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości kulturalne
Silesian Jazz Festiwal
26.10.2013
08:22:00

Koncert pierwszej damy polskiego jazzu, premiera edukacyjnego musicalu jazzowego dla dzieci oraz koncert jednego z naj­bar­dziej twór­czych i wraż­li­wych współ­cze­snych trę­ba­czy, wypełnią program kolejnego dnia Silesian Jazz Festiwalu.

"Bajkę o jaz­zie" – nie­zwy­kłą podróż po nie­mal wszyst­kich odmia­nach muzyki jaz­zo­wej i impro­wi­zo­wa­nej – najmłodsi dziś i jutro mogą obejrzeć o godzinie 11:30 w Centrum Kultury Katowice.

W tym samym miejscu o godzinie 20:00 rozpocznie swój koncert Ewa Bem z zespo­łem, a następnie o 21:30 zagra Paolo Fresu Devil Quartet.

 Autor: Marlena Barasińska


Zobacz także Wiadomości kulturalne

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA