Silesian Jazz Festiwal

Koncert pierwszej damy polskiego jazzu, premiera edukacyjnego musicalu jazzowego dla dzieci oraz koncert jednego z naj­bar­dziej twór­czych i wraż­li­wych współ­cze­snych trę­ba­czy, wypełnią program kolejnego dnia Silesian Jazz Festiwalu.

"Bajkę o jaz­zie" – nie­zwy­kłą podróż po nie­mal wszyst­kich odmia­nach muzyki jaz­zo­wej i impro­wi­zo­wa­nej – najmłodsi dziś i jutro mogą obejrzeć o godzinie 11:30 w Centrum Kultury Katowice.

W tym samym miejscu o godzinie 20:00 rozpocznie swój koncert Ewa Bem z zespo­łem, a następnie o 21:30 zagra Paolo Fresu Devil Quartet.

 Autor: Marlena Barasińska


Wiadomości kulturalne