Wielki Post i koronawirus. Rekolekcje wielkopostne.

Wspominamy o problemie, który dotyka naszej rzeczywistości, o pandemii koronawirusa. W ten kontekst wpisuje się również główny temat wieczoru o przeżywaniu Wielkiego Postu i pokutnych drogowskazach – poście, modlitwie i jałmużnie, w rozmowie ks. Jacka Plecha i jego gościa Ojca Dominika Ochlaka, oblata, misjonarza, duszpasterza młodzieży.


W środę popielcową rozpoczął się Wielki Post czyli czas, który ma wierzących przygotować do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan świąt Wielkiej Nocy. Dlatego w wielkopostnych rekolekcjach w każdy poniedziałek spotykamy się ze słowem księdza Tomasza Wojtala, doktora teologii dogmatycznej i duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym w Lugano. Zachęcamy do podążania śladami jego przemyśleń.

Część 1. 


Część 2. 


Część 3. 


Część 4. 


Część 5. 


Część 6. Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl