Siedem świętych słów na chwile ostatnie. Rekolekcje w radiu i w internecie.

Na Jasnej Górze rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne. 

Potrwają do soboty 4 kwietnia. Nauki rekolekcyjne głosi o. Michał Legan, paulin z Jasnej Góry. Ojcowie paulini zapraszają do łączności duchowej i wspólnej modlitwy przez łącza internetowe i za pośrednictwem radia. Msze święte i modlitwy z Jasnej Góry transmitowane są przez kilka kanałów telewizyjnych i stacji radiowych.

Rekolekcje "Siedem świętych słów na chwile ostatnie” prowadzone są podczas mszy świętych sprawowanych w Kaplicy Matki Bożej. Nauka głoszona jest trzykrotnie w ciągu dnia, o godz. 6.00, 11.00 a w niedzielę o godz. 12.30 oraz o 18.30. Rekolekcje oparte będą na siedmiu słowach Jezusa wypowiedzianych z krzyża. Słowa na dziś to: Ojcze, przebacz im !

W związku ze stanem epidemii wejście na Jasną Górę jest limitowane ograniczeniami. Jak napisali ojcowie paulini "Takiej sytuacji nie było ani za stanu wojennego, ani za okupacji hitlerowskiej, ani nawet za czasów carskich". Od 13 marca codziennie o 20.00 w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze celebrowana jest msza św. w intencji ochrony świata przed epidemią. 

Autor: Izabela Czerczer /rs/