Czy można zrezygnować z wycieczki wykupionej w biurze podróży?

Czy można zrezygnować z wykupionej w biurze podróży wycieczki z powodu epidemii koronawirusa i otrzymać zwrot pieniędzy?

To częste pytanie zadawane Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów w Bielsku-Białej.

Jak mówi Irena Krzanowska, zgodnie z ustawą o usługach turystycznych możemy odstąpić od umowy w sytuacji wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, takich jak epidemia, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

— Jednak rezygnacja z usługi na miesiąc czy dwa wiąże się z ryzykiem — podkreśla rzecznik Krzanowska.


W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia możemy żądać tylko zwrotu zapłaconej kwoty bez dodatkowego odszkodowania.

Zwrot wpłaconych środków na poczet wykonania umowy, może nastąpić zgodnie z nowymi przepisami tzw. tarczy antykryzysowej po upływie 180 dni od dnia odstąpienia od umowy.


Autor: Andrzej Ochodek /pg/