Bądź wrażliwy na krzywdzenie. Apel Urzędu Miasta.

"Bądź wrażliwy na krzywdzenie", apeluje katowicki Urząd Miasta do społeczeństwa o zwracanie uwagi na przypadki przemocy w rodzinach. 

W przypadku zaleceń związanych z pozostawaniem w domu część rodzin może być wyjątkowo narażona na stosowanie przemocy. Jak mówi Ewa Lipka z katowickiego magistratu, pozwoli to zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców...


 

Interwencje można zgłaszać na policji, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, a także pod alarmowy numer Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Numery telefonów można znaleźć na stronie internetowej katowickiego magistratu.

Autor: Joanna Opas/ml/