Nie dla zmian w sposobie doręczania przesyłek

Władze Częstochowy protestują przeciwko zmianom w sposobie doręczania przesyłek przez Pocztę Polską.

Chodzi o tak zwane "polecone" które w związku z pandemią Poczta Polska dostarcza obecnie bez powiedzenia odbioru. 

Z możliwości stosowania przez pocztę m.in. w czasie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, takiego sposobu doręczania tych przesyłek wyłączone zostały tylko sądy, prokuratury, inne organy ścigania oraz komornicy sądowi. Włodzimierz Tutaj z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Częstochowie podkreśla, że zgodnie z obowiązującym prawem, przesyłki z urzędu nadal powinny być dostarczane z potwierdzeniem odbioru. 


 

Władze Częstochowy wysłały w tej sprawie list do centrali Poczty Polskiej w Warszawie. Magistrat zapowiada, że w przypadku dalszego stosowania wprowadzonych niedawno praktyk, wszelka odpowiedzialność za wyrządzone przez takie działanie szkody społeczne i nieprawidłowości administracyjne spadnie na Pocztę Polską i będzie egzekwowane na drodze sądowej. 

Autor: Krzysztof Słabikowski