Bielska Poczta Główna przechodzi remont

Jeden z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych budynków w Bielsku-Białej, Poczta Główna, przechodzi gruntowny remont.

To sztandarowy przykład neobarokowej architektury, dzięki której Bielsko-Biała jest nazywane Małym Wiedniem.

Jego twórcą, podobnie jak wielu innych prestiżowych budowli w mieście, był prawdopodobnie architekt Karol Korn. Budowa gmachu rozpoczęła się w 1897 r. i trwała zaledwie 12 miesięcy. Wykonawca remontu pod nadzorem konserwatora zabytków będzie na nowo tworzył dekoracyjne opracowanie tynków, sztukaterie i gzymsy na tej elewacji, a także rzeźby na szczycie.

Poczta Polska remontuje także swój budynek przy placu Wolności.


Autor: Andrzej Ochodek /pg/