Powiat cieszyński wspiera rodziny zastępcze

Powiat Cieszyński realizuje projekt pt. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" .

Zakupiono 204 laptopy, 50 urządzeń wielofunkcyjnych oraz różne oprogramowanie dla dzieci z niepełnosprawnością.

Podobny sprzęt trafił także do Domów Dziecka z terenu powiatu cieszyńskiego.

— Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia pandemii w obszarze pieczy zastępczej — powiedziała nam Agnieszka Baszczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


Całość środków pozyskanych w ramach tego projektu to ponad milion złotych.


Autor: Andrzej Ochodek /pg/