Następne przypadki zakażenia koronawirusem. Poszukiwane osocze i krew.

Potwierdzono 25.221 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w całym kraju. 

Znów najwięcej przypadków jest z województwa śląskiego. Potwierdzono w naszym regionie 4.066 przypadków. Drugie pod względem liczby nowych przypadków zakażeń jest województwo wielkopolskie, testy dały pozytywny wynik u 3.081 pacjentów, z kolei w województwie małopolskim jest 2.947 nowych zachorowań. W pozostałych województwach jest od 500 do 2.661 nowych zakażeń. 

Z powodu COVID-19 zmarło 75 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 355 osób.

"Podziel się zdrowiem!" to akcja Uniwersytetu Śląskiego wspierająca oddawanie osocza i krwi przez ozdrowieńców. Członkowie wspólnoty akademickiej, którzy doświadczyli zakażenia SARS-CoV-2 mogą pomóc w leczeniu innych osób poprzez oddanie swojego osocza, zawierającego przeciwciała. Osocze mogą oddać ci, którzy przeszli zakażenie objawowo lub bezobjawowo i mają potwierdzenie zakażenia w postaci dodatkowego testu na koronawirusa lub przeciwciała. Jak mówi Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik uczelni, uniwersytet pomaga w oddaniu osocza tym, którzy mają podejrzenie, że przeszli zakażenie, ale nie mają żadnego wyniku testu.


Akcja Uniwersytetu Śląskiego "Podziel się swoim zdrowiem!” wspiera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Studenci mogą oddać osocze właśnie w stacji krwiodawstwa, ale konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty.

Autor: Joanna Opas /rs/