Premier Mateusz Morawiecki o Święcie Niepodległości

fot. KPRM

"Sto lat temu nasi dziadkowie i pradziadkowie odbudowywali Polskę po ponad stuletnich zaborach" - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Dziś przypada 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szef rządu przypomniał, że walka o granice państwa trwała co najmniej trzy lata, przez cztery lata budowano podwaliny ustrojowe, a odbudowa gospodarki i dostosowanie jej do nowych realiów trwało przez cały okres międzywojenny. "Pomimo różnic światopoglądowych, wszyscy Polacy w jednym byli zgodni, że Polska musi powstać - tu i teraz" - napisał premier. Wskazał, że w 1918 roku Polacy pragnęli Polski niepodległej, aby móc zbudować życie lepsze i sprawiedliwsze. "Swoim czynem dowiedli, że pomimo trudności, różnic światopoglądowych było to wykonalne. Zasłużyli na chwałę, stali się wzorem dla następnych pokoleń, które zdawały egzamin podczas II wojny światowej, a po jej zakończeniu, w walce z systemem komunistycznym" - napisał Mateusz Morawiecki.

Wskazał, że dzisiaj niektóre środowiska rozpowszechniają zwyczaj tak zwanego odbrązowienia tego czy innego patrioty, aby wykazać jego małość i marność. Zdaniem szefa rządu przynosi to olbrzymią szkodę dla patriotyzmu, historii, dla Polaków. "Obiektywne sądy są jak najbardziej potrzebne, ale nie dla obdzierania z zasług by zadowolić garstkę żądnych sensacji" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Premier zachęcił, abyśmy pochylili się nad naszymi dziejami, bo - jak zaznaczył - "bez ich znajomości, staniemy się niczym roślina bez korzeni".