W województwie śląskim powstanie pierwszy ośrodek preadopcyjny

Fot. K. Snopczyńska/ Radio Katowice

W województwie śląskim powstanie pierwszy ośrodek preadopcyjny. 

Do placówki będą trafiać dzieci opuszczone przez rodziców, zostawiane w oknach życia czy szpitalach. Dzięki wsparciu tyskich radych, Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci "Świetlikowo" zagospodaruje w tym celu dworek w Jaroszowicach. Jak tłumaczy Zastępca Prezydenta Miasta Tychy Maciej Gramatyka, dotychczasowa współpraca ze "Świetlikowem" jest bardzo owocna. 


Jak podkreśla Natasza Godlewska, prezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci "Świetlikowo", czekające na adopcję dzieci zostaną w ośrodku otoczone ciepłem i miłością. 


Interwencyjny ośrodek preadopcyjny w Tychach będzie czwartą tego typu placówką w Polsce.

Autor: Konstancja Snopczyńska