W Zabrzu powstanie Geopark

fot. J. Opas/Radio Katowice

Nową przestrzeń rekreacyjną zyskają zabrzanie. W tamtejszej dzielnicy Grzybowice ma bowiem powstać geopark. Umowę w tej sprawie podpisało dziś miasto Zabrze i firma "Mostostal Zabrze - Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego", która wygrała przetarg na wykonanie tych prac.

Jak mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta, dzięki nowej inwestycji uda się zrekultywować teren po byłych wyrobiskach cegielnianych. W Zabrzu wiele jest zdegradowanych terenów, a miasto sukcesywnie stara się je rewitalizować. Geopark będzie przestrzenią przyjazną dla mieszkańców, a gotowy ma być na setne urodziny miasta.

Jak mówi Marek Morawski, prezes Mostostalu, zakres prac jest dość duży, bowiem zrekultywowane muszą być pocegielniane wyrobiska i stawy. Potem trzeba będzie wybudować ścieżki spacerowe, edukacyjne i rowerowe, powstanie plaża, wykonane też będą nasadzenia roślin.

Koszt tej inwestycji to około 7 milionów złotych, z czego 85 procent to środki zewnętrzne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Autor: Joanna Opas