Garść Landrynek, jasność słowa

W Instytucie Kultury Katowice pod patronatem Miasta Ogrodów odbędzie się wieczór literacko-muzyczny "Garść Landrynek, jasność słowa". Jego gośćmi będą słoweńscy twórcy: poetka Marjetka Krapeż oraz Edin Saraćević, autor haiku i aforyzmów. Rozmowie z nimi towarzyszyć będzie oprawa muzyczna w wykonaniu studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Nie zabraknie również słoweńskich smakołyków. Wieczór "Garść Landrynek, jasność słowa" rozpocznie się o godzinie 18:00.


Wiadomości kulturalne