120 lat Domu Narodowego w Cieszynie

fot. A. Ochodek/Radio Katowice

20 stycznia 1901 roku to ważna data w historii Cieszyna. Właśnie w tym dniu, w kamienicy przy rynku, uroczyście otwarto Dom Narodowy. 

Jego historia, w którym obecnie mieści się Cieszyński Ośrodek Kultury, sięga 1496 roku, w którym książę Kazimierz II spowodował założenie nowego rynku w mieście. Jednak pierwsza wzmianka o nim pochodzi dopiero z 1646 roku. Obecny kształt budynek zyskał w roku 1869. Myśl o założeniu Domu Narodowego pojawiła się dopiero pod koniec XIX wieku a podjął ją ksiądz Franciszek Michejda. Powstało tu Towarzystwo Domu Narodowego a jego zadaniem było zbieranie funduszy na budowę, którą ukończono w 1900 roku. Miejsce to stało się ośrodkiem polskiego życia towarzyskiego i kulturalnego a w budynku swoją siedzibę znalazły polskie instytucje i stowarzyszenia kulturalne, oświatowe i gospodarcze. Dom był siedzibą powstałej 19 października 1918 roku Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, pierwszego polskiego organu władzy terenowej.

Autor: A. Ochodek