Zmarła Anna Szafraniec

fot. Materiały prasowe/UM Czeladź

Zmarła mieszkanka Czeladzi Anna Szafraniec- więźniarka hitlerowskiego obozu w Potulicach, świadek tragicznej historii polskich dzieci w czasie II Wojny Światowej. 

Pełniła funkcję sekretarza i skarbnika Zarządu Wojewódzkiego Związku Byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych w Katowicach, była wieloletnim członkiem Związku Kombatantów RP Kondolencje rodzinie złożył burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec. 

Oddzielone od matek dzieci, przeszły gehennę tułaczki po polenlagrach, doświadczając głodu, chorób, zimna i rozłąki z najbliższymi. Po rocznym przerzucaniu z obozu do obozu, w sierpniu 1944 roku dzieci trafiły do obozu pracy w Potulicach koło Bydgoszczy. 19 lutego 1945 dzięki inicjatywie jednego z ojców, który uniknął aresztowań, czterej czeladzianie przywieźli z Potulic do Czeladzi 54. najmłodszych więźniów wojennych. Spośród czeladzkich dzieci przeżyły niemal wszystkie, niemal wszystkie też wracając do rodzinnego miasta były zupełnymi sierotami. Wśród nich była Anna Szafraniec.

Autor: A. Tatarczyk