11. rocznica Katastrofy Smoleńskiej. Oni zginęli. Sylwetki ofiar z województwa śląskiego.

fot. R.Stotko/Radio Katowice

Mija 11 lat od katastrofy w Smoleńsku. Zginęło 96 osób, na czele z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, Lechem Kaczyńskim i jego małżonką Marią.  Wśród ofiar Katastrofy Smoleńskiej były osoby związane z województwem śląskim. Przedstawiamy ich sylwetki. 

Krystyna Bochenek – wicemarszałek Senatu. Była dziennikarką Radia Katowice, autorką „Magazynu medycznego Krystyny Bochenek", Organizatorka ogólnopolskiego „Dyktanda", niestrudzona propagatorka polszczyzny. Znana jako społecznik, inicjatorka akcji charytatywnych, przedstawicielka kobiet śląskich. Miała 57 lat. 


Grzegorz Dolniak – poseł Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PO, wiceprzewodniczący partii na Górnym Śląsku. Ekonomista i przedsiębiorca. Ukończył studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Miał 50 lat. Pochodził z Będzina. 


Mariusz Handzlik – Podsekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta, minister odpowiedzialny za politykę zagraniczną. Absolwent socjologii KUL, w latach 1992-1994 doradca premiera ds. polityki zagranicznej. Pracował w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Narodach Zjednoczonych. Od prezydenta USA otrzymał „Medal za Wybitną Służbę Publiczną". Miał 44 lata. Pochodził z Bielska-Białej. 


Andrzej Karweta – wiceadmirał, dowódca Marynarki Wojennej RP od 2008 roku, powołany na tę funkcję przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Studiował na Wydziale Dowódczym Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Akademii Studiów Obronnych w Londynie. Był dowódcą okrętów „Czapla" i „Mewa" oraz 13. Dywizjonu Trałowców. Odbył trzyletnią służbę w dowództwach NATO, następnie był zastępcą dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Miał 52 lata. Pochodził z Jaworzna. 


Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich od 2006 roku. Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych. Był wykładowcą uczelni zagranicznych oraz autorem ponad stu prac naukowych. Konsul generalny RP w Londynie w latach 1991-1995. Założyciel Fundacji „Ius et Lex". Miał 69 lat. Pochodził z Częstochowy.


Ks. płk Adam Pilch – pełniący obowiązki Naczelnego Kapelana Wojskowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, zwierzchnik duszpasterstwa wojskowego. Sprawował opiekę duszpasterską nad żołnierzami podczas misji w Kosowie, Libanie i Czadzie. Ukończył wydział teologii ewangelickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Proboszcz luterańskiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Był członkiem Kapituły Orderu Uśmiechu. Miał 45 lat. Pochodził z Wisły. 


Gen. dyw. Włodzimierz Potasiński – Dowódca Wojsk Specjalnych od 2007 roku. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademię Sztabu Generalnego WP. Służył podczas misji w Syrii jako dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego Sił Pokojowych ONZ w latach 1993-1994 oraz w Iraku jak zastępca dowódcy kontyngentu w latach 2005-2006. Był również instruktorem spadochronowym. Miał 54 lata. Pochodził z Czeladzi. 


Sławomir Skrzypek – prezes Narodowego Banku Polskiego od 2007 roku. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2002-2005 zastępca prezydenta Warszawy ds. polityki finansowej, inwestycji i nadzoru właścicielskiego. Pełnił obowiązki prezesa zarządu PKO BP, a także był przewodniczącym rady nadzorczej TVP. Miał 47 lat. Pochodził z Katowic. 


Nagrania pochodzą z wydawnictwa Polskiego Radia Smoleńsk – ostatnia misja, Pamięci Ofiar katastrofy smoleńskiej w 2010 roku, wydanego pod patronatem Rady Mediów Narodowych.