Posłowie w pierwszym czytaniu przyjęli projekt dofinansowania zajęć wspomagających uczniów

Posłowie połączonych Komisji Edukacji oraz Samorządu Terytorialnego przyjęli projekt przepisów dofinansowujących zajęcia wspomagające uczniów po powrocie ze zdalnej nauki.

Rządowy projekt ustawy zakłada zwiększenie subwencji oświatowej dla samorządów o 187 milionów złotych. Pieniądze mają być przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia utrwalające wiedzę uczniów. To jeden z czterech programów wspierających uczniów w powrocie do szkoły, przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wiceminister Dariusz Piontkowski wyjaśniał podczas posiedzenia komisji, jak będzie wyglądała realizacja programu. "Po powrocie do nauki stacjonarnej, we wszystkich typach szkół chcielibyśmy, żeby była możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć wspomagających. Chcielibyśmy żeby w pierwszym etapie było 10 godzin zajęć wspomagających na każdy oddział funkcjonujący w szkole”- mówił wiceszef resortu edukacji.
Dariusz Piontkowski wyjaśniał, że zajęcia pomogłyby dzieciom nadrobić zaległości z przedmiotów ogólnych. "Te zajęcia miałyby być z przedmiotów obowiązkowych, ogólnokształcących, występujących w ramowych planach nauczania w poszczególnych placówkach. Nie jest to obowiązek, a raczej możliwość wystąpienia o środki na takie zajęcia wspomagające. Dyrektorzy i nauczycieli najlepiej wiedzą czy i jakie zajęcia są potrzebne uczniom”- mówił wiceminister edukacji.

Pozostałe programy Ministerstwa Edukacji i Nauki wspomagające uczniów po zdalnej nauce, to program dodatkowych zajęć sportowych, program pomocy psychologicznej i program profilaktycznych badań wad wzroku.

Autor: IAR /as/