Remont harcerskiego ośrodka w Kostkowicach

fot. G. Kaczyńska/Radio Katowice

Harcerska baza obozowa w Kostkowicach na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej- przygotowuje się do akcji letniej. 

Na terenie ośrodka prowadzone są prace modernizacyjne. W tym roku wyremontowana zostanie m.in. stołówka- mówi podharcmistrz Michał Wnuk, komendant Hufca Ziemi Zawierciańskiej.


Baza obozowa w Kostkowicach może pomieścić nawet pół tysiąca harcerzy. W ubiegłym roku akcja letnia odbyła się bez problemów, ale w reżimie sanitarnym. Wypoczynek tam jest możliwy, bo warunki do tego są stworzone.


Baza obozowa ZHP w Kostkowicach to 14 hektarów lasu sosnowego. Obozy tam organizowane to tradycja i od lat przyjeżdżają tam harcerze i zuchy z całej Polski.

Autor: G. Kaczyńska