Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów-Bielsko-Biała. Władze podpisały umowę.

fot. Starostwo powiatowe w Bielsku-Białej

Władze stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka podpisały dziś umowę na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem".

Wykonawca będzie miał kilka miesięcy, a dokumentacja ma zostać złożona w listopadzie br. w ramach II etapu rządowego Programu Kolej+. Jego zadaniem będzie również m. in. przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami poszczególnych gmin na trasie linii kolejowej, tj. Bielska-Białej, Jaworza, Jasienicy oraz Skoczowa. 

Na opracowanie złożyło się 10 samorządów aglomeracji i samorząd województwa śląskiego.


Autor: Jarosław Krajewski /as/Wiadomości regionalne