Światowe Forum Miejskie odbędzie się w Katowicach

fot. Joanna Opas / Radio Katowice

"Transformacje miast dla lepszej przyszłości" to hasło Światowego Forum Miejskiego, które w przyszłym roku odbędzie się w Katowicach. 

To najważniejsza i największa impreza na świecie poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich, którą organizuje UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Jak mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej odpowiedzialna za przygotowanie forum, impreza odbywa się w Katowicach nieprzypadkowo.


- Dla miasta to wielkie wyróżnienie - podkreśla prezydent Katowic Marcin Krupa...


Światowe Forum Miejskie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w dniach od 26 do 30 czerwca przyszłego roku. Organizatorzy spodziewają się około 25 tysięcy gości z całego świata.Autor: Joanna Opas /as/