"Samorząd 3.0 – rozwój bez barier”

fot. @Cieslak_Mich

Minister Michał Cieślak, odpowiedzialny w Radzie Ministrów za rozwój samorządów spotkał się w Katowicach z włodarzami miast i wsi z województwa śląskiego. 

W konferencji wzięło udział ponad 100 samorządowców. Minister przedstawił efekty konsultacji i założenia projektu "Samorząd 3.0 – rozwój bez barier”. Chodzi o zmiany prawa samorządowego w zakresie likwidacji barier rozwojowych. Samorząd powstał 30-lat temu, od tego czasu Polska bardzo się zmieniła - mówił w Katowicach minister Cieślak.


 Samorządowcy mogą nadsyłać propozycje zmian do końca czerwca na adres mailowy samorzad@kprm.gov.pl . 

Autor: Agnieszka Loch


Wiadomości regionalne