Wolontariusze sprzątają żydowski cmentarz

Wolontariusze sprzątają cmentarz żydowski w Częstochowie. 

To jedna z akcji podejmowanych w ramach częstochowskiego roku pamięci o ofiarach getta. Przed II wojną światową Żydzi stanowili 1/3 ludności Częstochowy, ich częstochowski cmentarz jest trzecim co do wielkości w Polsce i jest wpisany do rejestru zabytków.

W ramach Roku Pamięci ofiar Częstochowskiego Getta składane będą kwiaty w 78. Rocznicę Likwidacji Małego Getta oraz 79. rocznicę początku likwidacji Getta w Częstochowie, w październiku odbędzie się Zjazd Żydów Częstochowian. Zakończeniem Roku Pamięci będzie Akcja #Pamiętamy – na początku przyszłego roku, w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Relacja naszego reportera, Zdzisława Maklesa.