Raciborska wieża ciśnień oficjalnie stała się zabytkiem

fot. wikipedia

Raciborska wieża ciśnień stała się oficjalnie zabytkiem, wpisanym do wojewódzkiego rejestru.

Obecnie jest wyłączona z eksploatacji. To obiekt murowany z cegły, znajdujący się na terenie miejskiego zakładu wodociągowego.

Wieża została oddana do użytku w 1874 roku.

Ma wysokość 25 m, a pojemność zbiornika z płaskim dnem, wykonanego ze stalowej blachy o grubości 10 mm i osadzonego na wysokości 23 m wynosi 500 metrów sześciennych..

Wodę na użytek zbiornika czerpano z przepływającej obok rzeki Odry.

W latach 30. XX wieku wieża stała się niewystarczająca dla potrzeb miasta. Podjęto więc decyzję o budowie kolejnej wieży w Starej Wsi (dziś wieża mieszcząca biura oraz jeden z zakładów produkcyjnych producenta słodyczy). Stara wieża została wykorzystana przez niemieckie władze w latach 30. XX wieku w celach ideologicznych i propagandowych.


Autor: Agnieszka Tatarczyk /pg/


Wiadomości regionalne