Protesty pracowników sądów przeciwko mobbingowi w pracy i zamrażaniu płac

Pracownicy sądów protestują przeciwko mobbingowi w pracy i zamrożeniu płac w 2022 roku. Prawo zabrania im zaprzestania pracy - akcje organizują podczas swoich 15-sto minutowych przerw. Protesty będą trwały co najmniej do 10 września. Zdaniem Patryka Kępy, wiceprzewodniczącego Krajowego Niezależnego Związku Zawodowego "Ad Rem" kolejne zamrożenie zmusi pracowników do masowych zwolnień.
Zarobki większości pracowników na stanowiskach wspomagających oscylują w granicach najniższej krajowej. Powodem jest brak ministerialnych wytycznych dotyczących wysokości pensji na danym stanowisku. Podczas dzisiejszej konferencji przed Sądem Okręgowym w Katowicach mówiono także o problemie mobbingu. Dzięki powołanej przez związkowców komisji "Bezpiecznik” – w całym kraju prowadzonych jest już kilkadziesiąt oficjalnych postępowań o mobbing. Autor: Magdalena Pańczyk/pm/


Wiadomości regionalne