Przegląd szkół w mieście. Placówki gotowe na przyjęcie dzieci.

fot. Jarosław Krajewski/Radio Katowice

Władze Skoczowa przed rozpoczęciem nauki w szkołach dokonały przeglądu podległych sobie placówek na terenie miasta. 

— Wszystkie szkoły i przedszkola są gotowe na przyjęcie dzieci — mówi Radiu Katowice wiceburmistrz Andrzej Bubnicki.


Skoczów prowadzi na swoim terenie osiem szkół i siedem przedszkoli. 

Autor: Jarosław Krajewski /rs/


Wiadomości regionalne