Pozimowe sprzątanie w Piekarach Śląskich

Piekary Śląskie organizują wielkie pozimowe sprzątanie i czekają na pomoc mieszkańców. Ci wskazać mają najbardziej zaśmiecone miejsca.

Jak mówi rzecznik piekarskiego magistratu Wojciech Maćkowski, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej za jednym razem zrobią porządki w całym mieście.


Z

anieczyszczone miejsca zgłaszać można do końca tygodnia. 

Autor: Kamil Jasek/pm/


Wiadomości regionalne