Niezwykły witraż z kaplicy kurii metropolitalnej w Katowicach

Posłuchamy o niezwykłym witrażu, który zdobi kaplicę kurii metropolitalnej w Katowicach, a który zaprojektował Stanisław Wyspiański. Na spotkanie z młodopolskim wizerunkiem Chrystusa serafińskiego zapraszają ks. Piotr Spyra i jego gość ks. Henryk Pyka, emerytowany dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl

Ślady - magazyn religijny