W mistrzowskim stylu. Koncert i transmisja.

„W mistrzowskim stylu” W głównej roli - instrument doskonały - KONTRABAS. Koncert dedykowany mistrzom oraz wybitnym pedagogom: Gerardowi Przybyle i Eugeniuszowi Mańczykowi.

Studio im. Jerzego Haralda Polskie Radio Katowice poniedziałek 25 kwietnia 2022 r. godz. 18.00 

W koncercie udział wezmą: Agnieszka Kopińska – fortepian Adam Mokrus – skrzypce Adam Bogacki – kontrabas Piotr Kopiński – fortepian W programie utwory Johanna Brahmsa w nowatorskich opracowaniach.

Zapraszają Polskie Radio Katowice i Towrzytswo Przyjaciół NOSPR.

Koncert odbywa się z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół NOSPR, które powstało w 1989 roku z potrzeby serca katowickich Melomanów. Jest stowarzyszeniem działającym na rzecz Orkiestry i swoich członków. W ciągu trzydziestu lat działalności Towarzystwo angażowało się m.in. w pozyskiwanie sponsorów i darczyńców na rzecz Orkiestry, negocjowanie i realizację nagrań płytowych. Aktualnie Towarzystwo organizuje koncerty, spotkania edukacyjne promujące dokonania i doniosłą historię NOSPR.  

/mm/


Wiadomości kulturalne