Wojska Wielkiej Brytanii dłużej w Polsce

Prezydent Andrzej Duda przedłużył do końca roku zgodę na pobyt wojsk Wielkiej Brytanii na terytorium Polski. Informację przekazało w mediach społecznościowych prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Zgoda dotyczy komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o liczebność do 155 żołnierzy i personelu cywilnego. Brytyjscy żołnierze mogą posiadać etatowe uzbrojenie, wyposażenie i środki bojowe oraz do 55 pojazdów. Celem komponentu jest wzmocnienie wojskowe Sił Zbrojnych RP w operacji reagowania kryzysowego, prowadzonej na terytorium Polski w czasie pokoju.

Prezydent Andrzej Duda wydał zgodę w tej sprawie na wniosek ministra obrony narodowej. Wcześniej decyzję zatwierdził także premier. Postanowienie weszło w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje od 1.05 do 31.12.2022 roku.

/iar/mf/


Wiadomości regionalne