Odwołanie Alicji Knast ze stanowiska było bezzasadne. Jest wyrok sądu

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

Odwołanie Alicji Knast ze stanowiska dyrektor Muzeum Śląskiego było bezzasadne, uznał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. 

NSA oddalił skargę kasacyjną, którą wniósł Zarząd Województwa na wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Alicja Knast została odwołana ze stanowiska 29 stycznia 2020 roku. W uzasadnieniu uchwały zarząd podniósł, że naruszyła ona przepisy o finansach publicznych, a ponadto stwierdził brak należytego nadzoru nad mieniem jednostki. Zarzucił także brak zapewnienia skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej nad placówką. Uchwała o odwołaniu została podjęta pomimo braku zgody ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. 

Alicja Knast odniosła się do zarzutów zarządu, Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił jej zdanie i unieważnił uchwałę. Zarząd jednak odwołał się do NSA, który podtrzymał wcześniejszy wyrok. Wyrok jest prawomocny. 

Autor: Joanna Opas /rs/


Wiadomości regionalne