Msza św. Pontyfikalna w Archikatedrze Chrystusa Króla

W niedzielę, 19 czerwca 2022 r. w archidiecezji katowickiej odbędą się obchody setnej rocznicy powrotu Górnego Śląska do Polski.

– Przyłączenie śląskich ziem do odrodzonego państwa polskiego było skutkiem trzech powstań śląskich z lat 1919–1921, które stanowiły jeden z najważniejszych, zwycięskich zrywów niepodległościowych w historii. Potwierdziły one głęboki patriotyzm mieszkańców Górnego Śląska i przywiązanie do tradycji i ojcowizny, ziemi przodków – przypomniał metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w komunikacie odczytanym w parafiach archidiecezji.

W związku z tymi historycznymi wydarzeniami abp Skworc zaprosił diecezjan do wspólnotowego dziękczynienia, którego wyrazem będzie celebracja uroczystej Mszy św. w niedzielę, 19 czerwca, o 10.30 w katowickiej katedrze Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata z udziałem abp Wojciecha Polaka, prymasa Polski. Z każdej parafii archidiecezji do katedry przybędą delegacje rad duszpasterskich, ruchów, wspólnot i stowarzyszeń. Szczególne zaproszenie metropolita katowicki skierował do mieszkańców miejscowości i parafii, zaangażowanych w czasie trzech powstań i w okresie plebiscytu.

– Nie zapominamy przy tym, że zmagania mieszkańców Górnego Śląska o powrót do polskiej Macierzy spowodowały, że Stolica Apostolska powołała już w 1922 administraturę apostolską, która dała początek diecezji katowickiej. Nasza wspólna modlitwa pod przewodnictwem prymasa Polski stanie się okazją do dziękczynienia za nasz Kościół lokalny i zawierzenia losów mieszkańców Górnego Śląska i naszej Ojczyzny miłosiernemu Bogu, który jest Panem historii i życia każdego z nas – zaznaczył abp Skworc, zachęcając do pielgrzymowania w niedzielę, 19 czerwca, do duchowego centrum archidiecezji katowickiej jakim jest katedra Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Autor: Agnieszka Loch /mf/


Wiadomości regionalne