Zarząd Województwa Śląskiego otrzymał absolutorium

W czasie dzisiejszych obrad Sejmiku Śląskiego w Katowicach Zarząd Województwa  uzyskał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Wniosek poparło 26-ściu radnych, 15-tu było przeciw -a jeden głos -wstrzymujący.

W dyskusji poprzedzającej głosowanie radni podkreślali, że mimo pandemicznych zagrożeń osiągnięto  wysoki poziom realizacji zadań budżetowych (powyżej 90 procent planu wydatków). Dotyczyło to zwłaszcza  ubiegłorocznych inwestycji drogowych i kolejowych.

Jako negatywne zjawiska wskazano w dyskusji-problemy niektórych szpitali wojewódzkich, zwłaszcza Szpitala nr 3  w Rybniku oraz postępującą depopulację mieszkańców regionu.

Autor: Wojciech Pacula /mf/


Wiadomości regionalne